Uchwały

Uchwała RN Nr 1/2017 w sprawie zasad wynajmowania pomieszczeń nieruchomości wspólnej na cele gospodarcze i ustalenia wysokości opłat z tego tytułu w budynkach SM "GÓRNIK" PDF
Uchwała RN Nr 1/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat na fundusz remontowy dla poszczególnych nieruchomości SM "Górnik" PDF
Uchwała RN Nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu rozliczania energii elektrycznej w lokalach i pomieszczeniach Spółdzielni PDF
Uchwała RN Nr 7/2016 - załącznik Nr 1 do Uchwały RN Nr 26/2013 - regulamin rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych PDF
Uchwała RN Nr 14/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych PDF
Uchwała RN Nr 13/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2003 w sprawie zasad ustalania wysokości opłat dla lokali z prawem odrębnej własności PDF
Uchwała RN Nr 37/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2010 dotyczącej zasad remontu i zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej PDF
Uchwała RN Nr 1/2014 w sprawie udzielania zgody oraz ustalania odpłatności na montaż szyldów i reklam PDF
Uchwała RN Nr 34/2013 w sprawie wpropwadzenia zmian do uchwały RN Nr 50/2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków na fundusz remontowy PDF

Najważniejsze pliki do pobrania

Do pobrania