• Przyjazne miejsca dla najmłodszych

  • Spokojne sąsiedztwo

  • Cicha okolica

  • Kolorowe osiedle

  • Ciesz się zielenią

  • Malownicze wieżowce

  • Piękniejsza strona miasta

Aktualności

Ogłoszenie: rezygnacja z książeczek opłat

07.09.2021

Osoby, które nie dokonują opłat za
mieszkanie na blankietach z książeczek
opłat, proszone są o złożenie rezygnacji
z otrzymywania książeczek opłat.
Pisemną rezygnację można złożyć w biurze
Spółdzielni, przesłać na adres spółdzielni
lub na e-mail: sekretariat@smgornik.pl

Najważniejsze pliki do pobrania

Do pobrania