Fundusz remontowy i koszty eksploatacji w roku 2017 I-VI

Można zapoznać się z funduszem remontowym oraz kosztami eksploatacji w roku 2017 - miesiące: styczeń - czerwiec.
Plik z funduszem remontowym w formacie PDF
Plik z kosztami eksploatacji w formacie PDF